MTÜ NORDART GROUP

MTÜ NordArt Group Ühing

NordArti eesmärk on toetada ja edendada Eesti muusika-, teatri-, ja kunstikultuuri ning Eesti ja Põhja- ja Läänemeremaade vaheliste
kultuurikontaktide loomist, arendamist, hoidmist ja taasloomist. MTÜ toetab kultuurialase dialoogi tekkimist ja edendamist, tehes Põhjala- ja Läänemeremaade kunstide saavutused kättesaadavaks Eestis ja vastupidi.

NordArti ülesandeks on tutvustada, toetada ja korraldada Põhjamaade loomeinimeste loomingut, esinemisi ja muus vormis loomingu tutvustamist Eestis ning Eesti loomeinimeste loomingut, esinemisi ja muus vormis loomingu tutvustamist nii Eestis kui ka Põhjamaades; korraldada, toetada  ja koordineerida ühisettevõtmisi, toetada ja korraldada kultuurilise tegevuse jäädvustamist;

MTÜ NordArt Group Ühingu juhatusse kuuluvad Grete Kodi ja Veronika Portsmuth.
Juhatusel on õigus  moodustada sihtkapitale ja fonde, võtta vastu annetusi ja toetusi, kirjastada, välja anda ning levitada trükiseid, video-, helikassette, CD/DVD plaate ja muid meediume, korraldada loteriisid, korjandusi ja tasulisi üritusi, võtta tööle palgalisi töötajaid, osaleda koostööprojektides ja maksta stipendiume.

MTÜ NordARt Group Ühingu all tegutseb muusikaline üksus kammernaiskoor Miina (loe lähemalt www.miina.ee)

Juhatuse liige – Veronika Portsmuth
Telefon: +372 5277335
e-mail: veronika@nordart.ee
Juhatuse liige – Grete Kodi
Telefon: +372 5059223
e-mail:grete@nordart.ee